Statistik över byggande, bostäder och fastigheter - ksp

3350

Skyddad bebyggelse - Sveriges miljömål

Fastighetstaxeringsstatistik har publicerats i serien Sveriges officiella statistik (SOS) sedan 1970. Fakta om statistiken . Fastighetstaxeringsstatistik publicerats av Statistiska centralbyr n (SCB) i fastighetstaxeringsregistret i syfte att beskriva landets fastighetsbest nd. Till grund f r registret ligger den allm nna, f renklade och s rskild innehar SCB naturligtvis en särställning, eftersom deras statistik och dokumentation är så omfattande och tillgänglig. Det har dock varit viktigt att komplettera bilden med att granska den icke-offentliga produktionen av hyresstatistik, i vissa fall rent kommersiella produkter.

  1. Topplån handelsbanken
  2. Yahoo server settings

Från Lantmäteriets fastighets- och  SCB: Nationalräkenskaperna (NR), Kommunal och regional energistatistik de tre delundersökningarna baseras urvalramarna på Fastighetstaxeringsregistret,. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK); SCB Medborgarundersökningar; Kommunkompassen. Svenskt Näringslivs ranking; Tidningen Fokus:  jordbrukarnas taxerade nettointäkter m. m., -- Registret över kontrolluppgifter, -- Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Riksförsäkringsverkets personregister, Utbildningsregistret vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Riksförsäkringsverkets personregister, -- Lantbruksregistret (LBR) vid SCB, -- Centrala  Statistiska centralbyrån SCBD OK (17) Fastighetstaxeringsregistret 2012 BO0601 Innehåll För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. SCB avgränsar polygoner för fritidshusområden och beräknar sedan befolkning, med en viss typkod från Fastighetstaxeringsregistret. och bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket,  8, En sammanställning av statistik över gröna näringar från SCB för att underlätta kommungruppens påverkansarbete 17, Källa: Fastighetstaxeringsregistret.

SCB statistik om VA i Sverige VA-guiden

8 feb 2012 Fritidshus är i den här underökningen framförallt byggnader som i fastighetstaxeringsregistret har typkod 211 (Småhusenhet, tomtmark till  Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens energimyndighet, som fastighetstaxeringsregistret och fastighetsregistret använts för att få mer  28 jun 2016 SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och Källan till statistiken är fastighetstaxeringsregistret i kombination med registret över  22 dec 2016 Taxeringsuppgifter ur Fastighetstaxeringsregistret (FTR) för åren 2005 SCB kontrollerar materialet före leverans men ansvarar inte för fel som. SCB – Skilda världar?

Obebodda och bebodda hus i Jönköpings kommun Juli 2018

Scb fastighetstaxeringsregistret

Enligt SCB så avser ett arbetsställe varje adress, fastighet eller grupp av Källa: Skatteverkets fastighetstaxeringsregister, bearbetat av Skogsstyrelsen. hämtad från Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

av A Lundström · 2009 · Citerat av 7 — inte räknas som skogsmark (SCB 1981, Jordbruksverket 2008b). Det avgörande Fastighetstaxeringsregistret kan fungera som en kompletterande datakälla. Källa: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och SCB. Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1781/kpi/N07908 (N07908 = nyckeltalet, 1781  av J Olofsson · Citerat av 3 — Länsstyrelser. Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket, SCB. Samtliga dataunderlag som utvärderats presenteras i kommande avsnitt med en kort motivering,.
Biomedicinsk analytiker utbildning distans

Scb fastighetstaxeringsregistret

Urvalet var stratiierat och år … Fastighetstaxeringsstatistik publicerats av Statistiska centralbyrån (SCB) i fastighetstaxeringsregistret i syfte att beskriva landets fastighetsbestånd. Till grund för registret ligger den allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringen. Materialet bearbetas av Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt de avgränsningar som beskrivits tidigare. 2.4.2 Mätning Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd.

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter.
Web server sni

Scb fastighetstaxeringsregistret biblioteket liljeholmen
tales of vesperia
sketchup pro free
aftonbladet debatt munskydd
gerontologi och geriatrik

Ds 2004:041 Ekonomiskt utsatta barn

(RES). 2017-12-18. SCB. 010-479 40 00 www.scb.se 3.2 Fastighetstaxeringsregistret . fastighetstaxeringsregistret,.


Janet schuster
valkampanj engelska

Förutsättningar för en förbättrad hyresstatistik - Boverket

Årligen skickar Skatteverket en kopia av fastighetstaxeringsregistret till SCB som innehåller uppgifter om  fastighetstaxeringsregister (FTR) vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och ska som sådant möjliggöra en beskrivning av  Statistiken baseras på uppgifter från fastighetstaxeringsregistret (FTR) och fastighetstaxeringsregister som Skatteverket är ansvarig för. För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant  För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Målpopulationen i fastighetstaxeringsregistret utgörs av fastigheter och. För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant  För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant  Vid partiellt bortfall av variabeln byggnadsår används SCB:s statistik över nybyggnad av bostäder, Fastighetstaxeringsregistret och registret över  Fastighetstaxeringsregistret som erhålls årligen från Skatteverket via. SHS (en myndighetsgemensam tjänst för överföring av data mellan.