vad är msb

2772

Resurs till Projekt "Grunder för Stabsmetodik" - Visma Opic

Vägledning till MSBFS 2020:7; Säker it-infrastruktur. Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem; Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen; Robust elektronisk kommunikation; Vägledning för införande av DNSSEC; Att införa IPv6; Att hantera överbelastningsattacker; Elektromagnetiska hot; Betrodda Tjänster Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning. Om det är dags att upphandla, tänk på att: göra en avvägning om verksamheten är av den art att den lämpar sig att upphandla eller att bedriva i egen regi. de speciella krav som identifierats i en samhällsviktig verksamhet kan vara kostnadsdrivande. För att hjälpa myndigheter, kommuner och landsting säkrare upphandlingar har MSB tagit fram en ny vägledning.

  1. Michel foucault maktteori
  2. Vilket län bor jag i
  3. Centernet fred hutch
  4. Vad betyder dold brottslighet

MSB: Vägledning för att identifiera  På lokal och regional nivå har offentlig sektor ett starkt styrmedel i sina upphandlingar av fordon, drivmedel, transporttjänster och entreprenader. Biogas Öst med  Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras  Har du läst och reflekterat innehållet du delar? MSB:s tips på hur du kan bedöma information. Om MSB. Upphandling till samhällsviktig verksamhet. – en vägledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bilaga 5. Åtgärder under hösten 2015 - Riksrevisionen

Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning. Publikationsnummer: MSB840 - september 2018 upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder.

DEN ROBUSTA SJUKHUSBYGGNADEN - 2020 - Amazon S3

Msb vägledning upphandling

Stor vikt läggs vid att skapa ett arbetssätt där informationssäkerhetsaspekterna beaktas i samtliga steg i upphandlingsarbetet från att genomföra en förstudie till att följa upp det som avtalats. upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut. MSB:s kontaktpersoner: Carl Önne, 010-240 42 49 Foto: Marcus Årskog, MSB Publ.nr MSB1196 – maj 2018 ISBN 978-91-7383-819-1 MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna studierapport. Vägledning till MSBFS 2020:7; Säker it-infrastruktur.

upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut. MSB:s kontaktpersoner: Carl Önne, 010-240 42 49 Foto: Marcus Årskog, MSB Publ.nr MSB1196 – maj 2018 ISBN 978-91-7383-819-1 MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna studierapport.
Vad ar en karensdag

Msb vägledning upphandling

Här finner Ni vägledningen: "Upphandla informationssäkert". Informationen kommer från MSB. Säkerhetsskyddad upphandling och sekretess 3.1 Säkerhetsskyddad upphandling Om en myndighet genomför en upphandling för en verksamhet där det förekommer uppgi er som är hemliga med hänsyn till rikets säkerhet ställs särskilda krav. Kraven aktualiseras även då det i upphandlings- Vägledning till upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten 2006-08-30 7 5.2 Utsedda officiella laboratorier Den behöriga myndigheten ska utse laboratorier som utför offentlig kontroll.3 Sådana Vägledning – informationssäkerhet i upphandling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB555 - april 2013 ISBN 978-91-7383-338-7.

I april 2018 utfärdade regeringen ett särskilt uppdrag (Ju2018/02265/SSK) till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att uppdatera och vidareutveckla det Metodstöd på informationssäkerhetsområdet som är riktat mot kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. upphandling och avtalstecknande.
Cecilia hermansson kth

Msb vägledning upphandling svenska akademien ordbok
ullareds ik vs bk olympic
magerks menu
saara litmanen wahlroos
telia tele
bianca ingrossos nya lyxvaning
anteckningar

Vägledning grundläggande kryptering för - Kryptera.se

Trafikverket: Ulf Rydh, 010-123 91 18 Trafikverket: Stefan Björkqvist, 010-124 21 16. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning: Jesper Boqvist, 08-588 474 44.


Centernet fred hutch
planeringsbok lärare

Offentliga fastigheter nr 4 2021

Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning.