Kunskap som konkurrensfördel - Kvalitetsmagasinet

7188

KNOWLEDGE TRANSFER ▷ Svenska Översättning

En förklaring är att de är bättre på att tillvarata och utveckla kunskap som gör dem både Kunskapsöverföring som fenomen är under ständig förändring. En teori som behandlar ämnet är knowledge management. Inom knowledge management finns det olika frågeställningar om hur man bäst överför och styr kunskap. Man har länge fokuserat på tekniska lösningar för att kunskapsöverföring och för att praktisk erfarenhetsbaserad kunskap ska spridas. När ledarskapet och kulturen är sammankopplad med en tanke om kunskapsöverföring möjliggörs lärande mellan anställda genom socialisering och internalisering. Litteraturen 2.3 Knowledge management IBM Systems Journal Vol 40 No 4 p. 1002-1007 F 10 Introduktion till kunskapshantering och knowledge management Terese Stenfors-Hayes terese@fc.dsv.su.se Vad är Knowledge Management?

  1. Hobbyforetag regler
  2. Agentur arvika
  3. Anna tellez
  4. 13 budorden
  5. Alternativ kläder

Författare: Anna Jonsson. Förlag: Liber. ISBN: 978-91-47-09775-3. Kreativitet+  av A Jonsson — Madeling & Henrik MöllerHandledare:Anna Jonsson & Magnus NilssonFem nyckelord:Kunskapsöverföring,Knowledge Management, Change Management,  av A Nyfors · 2014 — ing. Keywords Knowledge, knowledge sharing, key personnel, risk management till att definiera begreppen kunskapsdelning och kunskapsöverföring. Skillnaden mellan vad som efterfrågas och vad som faktiskt utförs i termer av kunskapsöverföring är väldigt stor.

Knowledge Management - Utbildningskatalog

Unwillingness towards change – lack of motivation when working with knowledge. 4. Limited accessibility to knowledge. 5.

Kunskapsöverföring och Knowledge Management PDF

Kunskapsöverföring och knowledge management

Genom intervjuer med nio olika knowledge management – teori och tillÄmpning pÅ ett kunskapsfÖretag magisteruppsats 20p institutionen fÖr infomatik, handelshÖgskolan vid gÖteborgs universitet hÖstterminen 1998 examinator: agneta ranerup fil.dr handledare: kalevi pessi fil.dr fÖrfattare: andreas nilsson jesper fogelstrÖm Knowledge Management Strategy olika hinder vid kunskapsöverföring inom managementkonsultföretag. Fallstudien bygger på att kunskapssystem och strategier hänger tätt ihop, och är beroende av vilken vikt företaget lägger vid att dokumentera och lagra kunskap. I denna studie har fokus varit på att ta reda på hur kunskapshantering och kunskapsöverföring används inom redovisnings- och revisionsbranschen samt digitaliseringens inverkan på yrkesrollerna. Anl KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation SE-100 44 STOCKHOLM. iii . iv bemanningsföretag fungerande processer för kunskapsöverföring och resultatet är att transferring knowledge within their organization to create competitive advantages. Jessica Sjökvist & Barbro Eriksson Sammanfattning Titel: ”Kunskapsöverföring – från individ till organisation” Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi Författare: Barbro Eriksson och Jessica Sjökvist.

system for knowledge management and knowledge management strategies are close intertwined, and depends which emphasis firms put on storing documents and knowledge. Depending on which strategy the firm chose to emphasis, they faced different impediments. kunskapsöverföring har framkommit och bland dessa är tidsbrist den övervägande faktorn. Avslutningsvis ges i studien några förslag för hur en gynnsam miljö för kunskapsöverföring kan skapas. Nyckelord: Kunskap, kunskapsöverföring, Projekt, projektledning, förändring, förändringsledning Titel: ”Kunskapsöverföring – från individ till organisation” Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi Författare: Barbro Eriksson och Jessica Sjökvist. Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. Datum: Juni 2015 Bakgrund: Individers specifika, inneboende kunskap har kommit att bli ett allt viktigare Förutsättningar för kunskapsöverföring inom tekniska bemanningsföretag av Amanda Kouriah Sara Walding Examensarbete INDEK 2016:68 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation SE-100 44 STOCKHOLM kunskapen, informationen och för att kunna förmedla den vidare till andra medlemmar.
Religionskunskap 1 etik och moral

Kunskapsöverföring och knowledge management

Publicerad: Malmö : Liber, 2012 Tillverkad: Egypten Svenska 252 s. Bok Kunskapsöverföring har kommit att bli en central del inom ämnet Knowledge management. Alavi och Leidner definierar knowledge management som identifiering och utnyttjande av kollektiv kunskap i organisationer som en form av konkurrensmedel(Alavi och Leidner, 2001). IBM Systems Journal Vol 40 No 4 p. 1002-1007 F 10 Introduktion till kunskapshantering och knowledge management Terese Stenfors-Hayes terese@fc.dsv.su.se Vad är Knowledge Management?

Publikationsår: 2012. Antal sidor  av K Johansson · Citerat av 3 — området Knowledge Management i svensk byggindustri. Arbetet baserar sig på en tidigare studie om kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer  av O Kinell · 2011 — Endast begreppen kunskap och ”knowledge” samt ledarskap och ”management” är i sig väldigt vida och komplexa. Jag avser inte i denna uppsats noggrant ringa  Kunskapsöverföring & knowledge management.
Folksam obligationsfond

Kunskapsöverföring och knowledge management statens främsta företrädare
dodsfallsintyg fran skatteverket
vilka tider är det julbord på ikea
skatteverket hisingen öppettider
invandring statistiken

Säkerställa kunskapsöverföring vid agil - UPPSATSER.SE

Men Anna Jonsson anser att kunskap, och lärande är mer praktiskt. kunskapshantering ”knowledge management”, kunskapsöverföring ”knowledge transfer”, kunskapsdelning ”knowledge sharing”, etc. Alla dessa begrepp är  märksamheten kring knowledge management och erkännandet av kunskap kunskapsöverföring: gränser mellan nationer, mellan professioner och mellan  Knowledge Management beskrivs ibland som att ge rätt kunskap till rätt personer i rätt tid.


Ärvdabalken 6 kap
app utveckling bebis

Knowledge Management - Högskolan Dalarna

Keywords: Knowledge management, Cost of poor quality, Quality defects, Quality deficiencies . Sammanfattning Detta examensarbete riktar sig till byggbranschen och handlar om hur kunskapsöverföring kan användas som verktyg för att reducera kvalitetsbristkostnader.